Hoe lid worden?

LIDMAATSCHAP

World Runners Belgium VZW

Kastanjestraat 11

9820 MERELBEKE

Rekening nummer - BE51 8905 7405 8862

Het lidmaatschap loopt van 01 januari tot en met 31 december

Nieuwe leden – Registratie via onderstaand inschrijvingsformulier en betaling via overschrijving

 

      Start2Runners die wensen in te schrijven kunnen dit doen via

      het START-2-RUN tabblad en bijhorend formulier

 

Hernieuwing lidmaatschap - Voor onze huidige leden volstaat het om tegen 15 december het lidgeld over te schrijven

(dus geen registratie tenzij er iets is gewijzigd aan uw gegevens).

 

Bij overschrijving gelieve als vrije opmerking te vermelden :

Naam + Lidgeld jaartal

 

Om uw inschrijving vlot te laten verlopen, vragen we U om het inschrijvingsformulier zo correct mogelijk in te vullen!

(enkel voor nieuwe leden)

 

U wordt verondersteld akkoord te zijn met ons reglement.

De inschrijving is pas definitief na ontvangst van de betaling

 

Inschrijvingsformulier Nieuwe leden 
(klik op bovenstaande link)

Lidgelden

 

Het jaarlijks lidgeld bedraagt 30 €
* vanaf een tweede gezinslid binnen hetzelfde adres is het jaarlijkse lidgeld slechts 25€

 

Nieuwe leden hangt af van periode van inschrijving:

Van 01 januari tem 30 juni : 30 Euro (voor gezinsleden zie *) = 12 maand, tot jaareinde

Van 01 Juli tem 31 december : 20 Euro = 6 maand, tot jaareinde

 

Sportieve dank namens het bestuur